2019 Jaarverslag - Wesrandtak

VOORSITTER SE JAARVERSLAG 2018/2019

 

Vriende, dit is vir my ‘n voorreg om aan u my jaarverslag te kan lewer wat handel oor ons tak se werksaamhede van die afgelope jaar.

Met die aanvang van die kalenderjaar het die bestuur soos gewoonlik ‘n werkswinkel gehou met die doel om steeds gefokus te wees en nóg nuwe uitdagings daar te stel.

Die vorige jaar se doelwitte was suksesvol behaal, ons is steeds in hiérdie lokaal en die takskiete word goed bygewoon.

Die opknapping van ons tak se identiteit het daartoe gelei dat ons meer as 120 nuwe takhemde verkoop het en steeds op gereelde basis bestellings ontvang.

Ons lede is steeds positief teenoor die veranderinge wat duidelik blyk uit die groot belangstelling, betrokkenheid en deelname van ons lede.

Ons sien gereeld nuwe gesigte en die uitvloei van lede is heelwat minder as in die verlede.

Baie dankie hiervoor.

 

Membership

The paid-up members stood at 1107 (1177) of which 260 (276) or around 23% of all members are English speaking.

Ledetal sluit die 58 (83) Lede in wat nóg nie hulle lidmaatskap fooie vir die volgende jaar betaal het nie.

Gedurende die afgelope jaar sluit 74 (69) Nuwe lede by die tak aan maar ongelukkig het daar ook 16 (20) lede Bedank.

Van ons totale ledetal is 406 (421) Toegewyde Jagters en 179 (164) Toegewyde Sportskuts waarvan 102 (96) lede beide statusse het.

We have 52 (41) Range Officers in the branch of whom 33 are actively involved. Thank you to these members who are always willing to give up their own shooting so that we can enjoy our shoot days.

Behalwe vir Desember bied die tak 2 vaste byeenkomste aan elke maand, naamlik ‘n Ledevergadering en ‘n Formele Skietdag.

Bywoning van Ledevergaderings wissel tussen 80 en 110 lede en die hoër syfer is te danke aan die nuwe Venue.

Ons was gelukkig om sprekers vir elk van die vergaderings te kon hê. Party meer interesanter as ander.

‘n Hoogtepunt was ons ledevergadering laas maand by Safari ad Outdoor waar 124 lede opgedaag het.

Daar was 11 (11) Bestuursvergaderings gehou en die Voorsitter verteenwoordig die Tak by 1 (1) Nasionale Tak Voorsitters Forum.

In November het 5 (5) Bestuurslede die Jaarlikse Kongres bygewoon.

In Maart het ons streek se Takbesture deelgeneem aan die jaarlikse werkswinkel wat saam met afgevaardiges van Hoofkantoor gehou word. Daar was oor ‘n verskeidenheid van sake gesels soos onder andere, opleiding, bewaring, ledesake, skietsake ensovoorts.

The facilities we are currently using are excellent with ample fenced parking, braai facilities, social area, a cash bar and assembly hall.

Ek is seker julle sal met my saamstem dat ons steeds hier moet aanbly.

New members always fit in seamlessly.

 

Shooting Activities

From 2018 the shoot day activities were changed in such a way that between 08h00 – 11h00 only hunting shoot exercises were presented on the main range. Members did bench shooting only after completion of these shooting exercises.

This arrangement seems to be still acceptable as we haven’t had one single complaint but only positive feedback.

Daar was 9 (9) formele skietdae aangebied, ‘n 10de  een was in Mei toe ons tak se jaarlikse Intertak Uitdaagspanskietkompetisie vir die streek aangebied het en die 11de was opgeneem in Oktober vir die jaarlikse Intertak Haelgeweerskiet.

Ons tak was ook die gasheer vir ‘n Presidentskiet en spanskietkompetisie wat ‘n eerste is of tak.

Ons het ook 5 Gallery Rifle Shoots suksesvol aangebied.

Bywoning van skietdae was oor die algemeen baie goed en het gewissel tussen 80 tot 120 skuts.

Tydens al die Formele skietdae was skietoefeninge aangebied sodat balkies geskiet kan word en dan ook ten einde te voldoen aan die Sportskiet vereistes.

Hierdie skietoefeninge het ingesluit; Handwapens, Semi-outomatiese gewere, Randslag, Bosveld, Rooibok (met en sonder rus), Grootkaliber, Vlakvark, Jagboog en Haelgeweer.

Daar is ‘n volgehoue deelname aan georganiseerde skiet. Die bewys hiervan is die groot aantal balkies wat steeds maandeliks geskiet word.

Daar is 164 (104) balkies geskiet en ons tak beskik nou oor 11 (10) Groot Vyf (5 goue balkies) skuts.

Dit is was aangenaam om weereens met 6 (6) skietspanne aan die streek se President en Intertak Spanskietkompetisie deel te kon deelneem.

Dit het plaasgevind te Gatsrand tesame met ons bure, Tembo en Transvaaltakke.

Dit is te danke aan die deurlopende deelname aan die amptelike skietoefeinge wat die inskakakeling by die skietspanne moontlik gemaak het.

Van die spanne het ook aan ‘n verdere 4 (5) Intertakskiette deelgeneem en in Maart kon ons tak met 6 spanne (30 skuts) aan die Tembotak se kompetisie deelneem.

In totaal het 41 skuts in die Pesidentskiet deelgeneem.

‘n Hartlike dank aan al die lede wat as individue en spanne aan hierdie kompetisies deelgeneem het.

Ons bou voort op die goeie fondasie wat reeds gelê is met die skietspanne maar ons sukkel om goed op dreef te kom met die junior deelname.

Ons doen ‘n beroep op die ouers om ons te help om hierdie junior aktiwiteit te bevorder.

Op individuele vlak met die Streek President Skietkompetisie het ons skuts ook uitstekend gevaar, Martin Swanepoel, Hendrik de Kock en Peter Sutton was onder die uitblinkers.         Ook wil ek vir al die ander skuts wat deelgeneem het sê, baie dankie en geluk met elk van jul se individuele prestasie. Julle was almal wenners deur net deel te neem.

Met die Gallery Rifle se LBAR het ons vir Martin Swanepoel wat vir een van die Nasionale spanne gekwalifiseer het en Ruan de Kock vir die Junior span, baie geluk aan hulle.

Ons tak het weer in Mei die jaarlikse Intertak Uitdaag Spanskietkompetisie vir ons streek aangebied en was weereens uitstekend verteenwoordig. Wesrand het 7 (9), Transvaal 3 (3) en Tembo 0 (2) spanne ingeskryf, dus, 64 (70) skuts altesaam wat dieselfde was as in die vorige jaar.

Die kompetisie is gewen deur Transvaal Ketties, gevolg deur Transvaal Voorlaaiers in die tweede plek en die Wesrand A in die derde plek. Hierdie skietkompetisie is beslis steeds ‘n groot aktiwiteit op die tak se jaarlikse kalender.

Die gebruiklike Pretskiet in November was soos altyd, ‘n groot sukses.

 

Opleiding en Ontwikkeling

Die opleidingsmodel wat deur Gerhard Coreejes daargestel was het vir ons ‘n deeglike fondasie gelê waarop ons voortbou.

Ons poog jaarliks om ten minste twee opleidingsgeleenthede te skep vir lede om die Toegewyde Jagkursus te voltooi.

Belangstelende lede word tydens maandelikse takskiette die geleentheid gebied om die Baanoffisier en Toegewyde Sportskut eksamen af te lê om sodoende dié status te kan verwerf.

Kursusse wat gefasiliteer was vanaf Julie 2018 tot Junie 2019:

  • 2 (2) TJ Kursusse – 15 (19) lede opgelei
    • Met 100% teoretiese slaagpunt
    • 7 het die praktiese en 8 die bekwame skiettoets geslaag
  • Baanoffisier – en Toegewyde Sportskuts wat die eksamen suksesvol afgelê is:
    • Sportskut – 18 (4) lede
    • Baanoffisier – 8 (5) lede

Daar is ‘n aanvraag na opleiding in haelgeweer skiettegnieke en ons sal binnekort met praktiese opleiding vir haelgeweerskuts begin.

Junior opleiding bly vir ons ‘n uitdaging maar ons is hard aan die werk om dit op te los.

 

Wesrandhaelgeweergroep

Die Wesrandhaelgeweergroep het steeds nie op dreef gekom nie en tans is daar slegs lede wat maandeliks skiet. Ons sal weer probeer om die groep te versterk.

Op 6 Oktober was die jaarlikse ope-kleiskietkompetisie met groot sukses by Durban Deep Skietbaan aangebied.  Hierdie kompetisie is steeds ‘n jarelange instelling op die skietkalender van Wesrand en deelnemers kom van heinde en ver.

Daar was 101 (124) skuts wat aan die kompetisie deelgeneem het. Die vermindering in deelname is as gevolg van ‘n toename in hierdie soort kompetisie wat nou deur verskeie takke aangebied word.

Wesrand A span het ons tak trots gehou deur in die 1ste plek te eindig, weereens geluk aan hulle.  Ons het die 2de en 3de plekke vir die Juniors geneem. Ons tak het 6 (6) spanne ingeskryf wat weereens dui op die toename en gewildheid van skietaktiwiteite binne die tak.  Vanjaar vind hierdie kompetisie op 5 Oktober plaas.

Daar word tydens elke takskietdag ‘n kleiskietgeleentheid vir die lede aangebied en die kleibane word maandeliks afgewissel tussen die verskillende Haelgeweerskietoefeninge van die Vereniging.

 

Wesrandtak-webwerf

Die webwerf is vernuwe en bly steeds ‘n belangrikke bron van inligting vir ons taklede en word op ‘n gereelde basis opdateer.

Ons sal graag wil sien dat die nuwe webwerf meer aktief deur ons lede benut word.

Lede se insette en deelname word voortdurend verlang en bydraes soos fotos, artikels en allerhande interesanthede is altyd welkom.

 

Bewaring

Die tak streef daarna om bewaring as ‘n belangrike aktiwiteit aan te pak om projekte wat baat sal vind by die tak se bydrae, te identifiseer. So het ons besluit om finansiële bydrae te maak ten opsigte va Birre Burger se droogtehulpfonds.

Ons beoog steeds om ook in die nabye toekoms in te skakel by Hoofkantoor se bewaringsinisiatiewe.

 

Trofeës

Ons tak het ‘n ook weer ‘n paar jagtrofeës ingeskryf waarvan onder andere Hendrik de Kock se Bontebok van 15.2/8dm. Ek glo ons gaan in die nuwe jaar ook ‘n paar kampioentrofeës sien.

 

Afsluiting

Ek wil afsluit met ‘n besonderse woord van dank aan die Wesrandtak se bestuurlede vir hul uitsonderlike bystand en toegewydheid teenoor die tak, sonder hul bydrae sou ons nie kon spog met die tak se suksesvolle voortuigang nie.

Dan laastens en ook die belangrikste, wil ek graag vir u die lede, namens die tak se bestuur bedank vir u getroue ondersteuning en deelname die afgelope jaar.

 

André Botha

Voorsitter

We have 27 guests and no members online